Każde biuro podróży – zgodnie z ustawowym obowiązkiem – ubezpiecza swoich Klientów na czas organizowanego wyjazdu zagranicznego w zakresie kosztów leczenia (KL) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Zdecydowaliśmy się zmienić gwaranta, gdyż wynegocjowaliśmy lepsze warunki z Signal Iduna. Szczegóły poniżej.

Bezpieczne podróże marzeń
Myślimy o podróżach nieustannie i cały czas staramy się udoskonalić naszą ofertę oraz zapewnić Państwu jak najwyższy komfort i poczucie bezpieczeństwa, dlatego zdecydowaliśmy się na zmianę pakietu ubezpieczeniowego.

Ustawa o świadczeniu usług turystycznych nakłada na organizatorów imprez turystycznych obowiązek zapewnienia różnych ubezpieczeń na rzecz turystów. Proponowany przez nich zakres ochrony może jednak być niewystarczający – dla nas jest to priorytet, dlatego zmieniliśmy gwaranta i możemy Państwu zapewnić jeszcze lepsze warunki.
Epidemia się skończy, a my nadal będziemy gotowi organizować dla Państwa wyprawy marzeń na najwyższym poziomie. Zapewniamy nie tylko niezapomniane doświadczenia, ale także dbamy o Państwa bezpieczeństwo. Poza faktem posiadania polisy kluczowy jest jej zakres.

Obowiązek ubezpieczenia a zakres ochrony
Najczęściej touroperatorzy gwarantują polisy turystyczne określone na minimalne sumy ubezpieczenia, aby obniżyć koszt wyjazdu. Najważniejsze, aby ubezpieczenie nie było zbyt niskie w stosunku do kosztów, jakie trzeba będzie ponieść w razie ew. wypadku czy zachorowania w trakcie podróży zagranicznej.
Przed podróżą warto zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz wiedzieć, na jaką sumę ubezpiecza nas biuro podróży. Poniżej zgromadziliśmy najważniejsze informacje dla Państwa dotyczące naszej nowej polisy Signal Iduna.

Nowa gwarancja ubezpieczeniowa Signal Iduna
Zdecydowaliśmy się na zmianę gwaranta, gdyż wynegocjowaliśmy dla Państwa nowe – i lepsze – warunki ubezpieczeń. Od 25 marca obowiązuje nasza nowa gwarancja ubezpieczeniowa dla każdej nowo podpisanej umowy, a jej gwarantem jest Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Klienci w ramach naszej umowy z Signal Iduna są ubezpieczeni w zakresie KL (koszty leczenia i ratownictwa, transport zwłok) oraz NNW (następstwo nieszczęśliwych wypadków, m.in. powrót do kraju, koszty rehabilitacji) – w jego zakresie mieszczą się także ubezpieczenie bagażu, dodatkowo pomoc prawna (m.in. wynagrodzenie prawnika, pożyczka na kaucję), sporty amatorskie (jak bieganie, kajakarstwo, motorówka, jacht itd.). Ubezpieczony, który planuje uprawiać wyczynowo wybraną dyscyplinę sportową określoną jako amatorskie uprawianie sportów, sporty zimowe czy wysokiego ryzyka, musi mieć rozszerzoną ochronę na Wyczynowe Uprawianie Sportu.

Warunki ubezpieczenia kosztów rezygnacji
Ubezpieczenie rezygnacji jest fakultatywne i płatne dodatkowo – zapewniamy jednak lepsze warunki. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji obejmuje – jak do tej pory – 100% poniesionych kosztów, ale suma ubezpieczenia jest wyższa – Signal Iduna odpowiada do kwoty 34.000 zł.
Warto wspomnieć też o wysokości składki na ubezpieczenie kosztów rezygnacji – pozostanie ona w wysokości 2,5% ceny imprezy turystycznej, a w pakiecie rozszerzonym o choroby przewlekłe składka wyniesie 3,8%.

Klienci zwykle mają ważny powód, aby zrezygnować z wyjazdu. Do tej pory jednak katalog uwzględnionych powodów obejmował ich jedynie 6, obecnie – aż 21. Ze szczegółowymi warunkami można się zapoznać – pod tekstem znajduje się link, można też skontaktować się z nami, a chętni je udostępnimy naszym Klientem.
Suma ubezpieczenia i możliwość jej podniesienia
Jeśli zakres ubezpieczenia jest ograniczony lub suma ubezpieczenia jest minimalna i niska, warto ubezpieczyć się dodatkowo. Poza podstawową sumą ubezpieczenia 30.000 euro, zapewniamy możliwość zawarcia ubezpieczenia KL i NNW na kwoty 40.000, 60.000 lub 100.000 euro.

Informacje w pigułce
Dla wszystkich nowo podpisanych umów od 25 marca obowiązuje nowa gwarancja ubezpieczeniowa, której gwarantem jest Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Wynegocjowaliśmy dla Państwa nowe warunki ubezpieczeń:
– poza podstawową sumą ubezpieczenia 30.000 euro będzie możliwość zawarcia ubezpieczenia KL i NNW na kwoty 40.000, 60.000 lub 100.000 euro;
– sporty amatorskie są objęte ochroną ubezpieczeniową bez rozszerzenia umowy;
– ubezpieczenie kosztów rezygnacji obejmuje 100% poniesionych kosztów, ale wyższa jest suma ubezpieczenia – Signal Iduna odpowiada do kwoty 34.000 zł;
– składka na ubezpieczenie kosztów rezygnacji pozostała w wysokości 2,5% ceny imprezy turystycznej, ale w wariacie rozszerzonym o choroby przewlekłe składka wynosi 3,8%;
– katalog powodów rezygnacji obejmuje aż 21 punktów – nie zaś 6 jak do niedawna.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj owu_signal-iduna.pdf.

Chętnie też udzielimy wyczerpujących odpowiedzi – zapraszamy do kontaktu.


Szukasz czegoś konkretnego?